EVENTS >>
  
  2014.07.31 實驗室迎新送舊聚餐。
  2014.07.24 郭書宏同學口試。
  2014.07.01 歡迎郭家銘、楊聖偉、蘇子桓同學加入本實驗室。
  2014.06.17 國立高雄應用科技大學102學年度優良導師。
  2014.02.06 實驗室聚餐。
  
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009